Årets bryggträff ordnas  den 18.8 enligt tidigare års koncept. Var och en hämtar alltså med sej den mängd skaldjur de önskar förtära.  Väl på plats försöker vi ordna sittplatser och bord åt alla. De nya terrasserna torde möjliggöra en trevlig sits, oberoende av väder. Vi räknar med att börja kl. 16 men kom gärna redan tidigare. 

kraftor