Verksamhetsåret avslutas med stadgeenligt höstmöte och julmiddag. Välkomna!

julfest_2010