Esbo navigatörers vårmöte 2016

Esbo navigatörer höll sitt vårmöte och därefter en sk. ”förbrödningsträff”  i Meritie ry´s  klubbhus lördagen  den 19.3.2016 i närvaro av tjugoen medlemmar. Mötet leddes av EN:s kommodor Michael Calander.

Frida Pelin berättade  om sin atlantsegling från St. Martin i Karibien via Azorerna (Portugal) till Falmouth i England som besättningsman, en av 6-8, i en Swan 65 ”Blue Magic” år 2007. Resan räckte hela 35 dygn. Ett mycket intressant  inslag.

Traditionsenligt bjöds deltagarna på potatissallad och korv samt förfriskningar. Tack till speciellt Marina Calander, som alltid ställer upp när det behövs,  och till Patrick och Michael Calander. Foton finns i galleriet.

 micce_ordf

   Text och foton Bengt Benccu Winqvist