Esbo navigatörer höll sitt stadgeenliga vårmöte den 15.3.2017 i Lagstad hembygdsgård. Närvarande var tjugotvå medlemmar. 

Mötet öppnades av kommodoren Michael Calander och godkände bokslutet och tog del av verksamhetsberättelsen för året 2016. Av övriga ärenden kan nämnas att Benccu Winqvist deltog i Finlands navigationsförbunds årliga skrivbordsnavigationstävling och placerade sig som 19. av 67 deltagare. 

Esbo hembygdsförenings ordförande Benita Åkerlund höll ett intressant föredrag i ämnet ”Händelser i Sökö skärgård i gamla tider”. Ett stort tack till henne. Esbo navigatörer bjöd på knackkorv och potatissallad samt kaffe/te med tilltugg. EN tackar också den alltid tillmötesgående Marina Calander för det arrangemanget.

Text och foton: Benccu Winqvist.