På höstmötet 2018 valdes till styrelse för året 2019: Ordförande Michael Calander, Vice ordförande Nina Andersson,Sekreterare Olle Grenman, Kassör Guy Karlsson, medlemmar Patrick Calander, Bengt Winqvist och Frida Pelin. Till suppleanter valdes Edward Grenman och Bo Vinberg.

Föreningens navigationslärare är Anders Kågström.

Året 2019 var ett aktivt år med många händelser och aktiviteter, även besökarantalet på Lilla Brändö ökade.  Nedan de viktigaste händelserna:

 

Vårmötet den 13.03.2019

på Lagstad hembygdsgård där 24 medlemmar deltog. Frida Pelin höll föredraget "Across Greenland" om hennes fantastiska skidfärd över Grönlands glaciärer.

Åbo utfärd den 30.03.2019

En fullsatt buss ( Åbergs linje) med glada navigatörer besökte sjöfartsinstitutet ABOA MARE, där  verksamheten och fartygssimulatorerna  presenterades av Bo Lindroos och Edward Grenman. Alla navigatörer fick pröva på hur det känns att navigera olika fartyg I de verklighetstrogna simulatorerna.  Därefter avnjöts en festlig lunch på restaurang GÖRAN.  Före hemfärden besökte vi ännu sjöfartsmuseumet FORUM MARINUM .

31

24

Skärgårdsskeppartentamen den 12.04.2019

Tentamenansvarig: Anders Kågström och övervakare Bengt Winqvist. Denna gång hölls tentamen i Folkhälsans hus i Hagalund, Esbo.

Säsongöppning på Lilla Brändö den 18,05.2019

Flaggorna hissades i strålande solsken, +16 °C, 2m/s. Hela 27 navigatörer hade sökt sig ut till holmen!  EN bjöd på bubbel, rökt hjort och vildsvinskött. Ett stort tack till Bo Vinberg (köttmästaren).

Midsommarfest på Lilla Brändö den 21.06.2019

Bryggträff och kräftskiva på Lilla Brändö den 10.8.2019

20190808 165059

Skärgårdsskepparkursen den 02.09.2019

Kursstart under ledning av Anders Kågström.

Säsongavslutning på Lilla Brändö den 07.09.2019

Flagghalning i omväxlande väder, +17 °C, 8m/s.

Kotka utfärd den 09.11.2019

En fullsatt 50 pers. buss ( Åbergs linje) med Esbo Navigatörer och Navigationssällskapet i Finlands medlemmar besökte maritimcentret VELLAMO där vi guidades runti två grupper. Magsäcken belönades med en riklig brunchbuffé på restaurant LAAKONKI.

20191109 11242820191109 143023

20191109 11150920191109 145409

Höstmöte och julfest den 16.11.2019

Platsen var som bekant på VIKINGABORG, Sommarö Esbo. Skrubumästaren för år 2019 blev Viveca Grenman.

20191116 17402720191116 21573820191116 220140

Skärgårdsskeppartentamen den 13.12.2019

Under ledning av Anders Kågström, övervakare Bengt Winqvist. 

 

Text: Olle Grenman

Edit: Edward Grenman