Esbo navigatörer anordnar tillsammans med Esbo arbis kurser i terresternavigation. Kurserna baserar sig på Finlands navigationsförbunds fordringar och leder till skärgårds- och kustskepparexamen. Som utbildare fungerar högsjöskeppare Mika Fagerudd från Esbo navigatörer.
 
Från vårens kurser  deltog sju skärgårds- och fyra kustskepparaspiranter i examen som försiggick i Unga Teaterns utrymmen i  Klobbskog i Esbo den 24 april 2015.
 
Tentövervakare
Bengt Benccu Winqvist
 
Esbo navigatörer anordnar tillsammans med Esbo arbis kurser i terresternavigation. Kurserna baserar sig på Finlands navigationsförbunds fordringar och leder till skärgårds- och kustskepparexamen. Som utbildare fungerar högsjöskeppare Mika Fagerudd från Esbo navigatörer.
 
Från vårens kurser  deltog sju skärgårds- och fyra kustskepparaspiranter i examen som försiggick i Unga Teaterns utrymmen i  Klobbskog i Esbo den 24 april 2015.

 

TentövervakareBengt Benccu Winqvist