Friska upp dina navigationskunskaper

med Mika Fagerudd i Mattlidens skolcentrum onsdag 10 februari kl. 19.00

Använd ingången i svackan intill korgbollsplanen/sportplanen på norra gaveln (mot Västerleden). Kör från Fjärdingsvägen (Nelikkotie) längs Mattberget (Matinkallio) som fortsätter som Mattliden (Matinsyrjä) så långt det går och sväng sedan höger för att komma till parkeringsplatsen.