Samarbetet mellan Esbo Navigatörer r.f. och Navigationssällskapet i Finland r.f. möjliggör för medlemmarna i EN att delta i ett antal kurser. Dessa ordnas i samarbete med någon/några av Navigationssällskapet i Finland, Sibbo Navigationssällskap, NJK och/eller EN.
Läs mera i det senaste cirkuläret, du kan ladda ner det från  "Dokument" eller via länken här.