är ett miniatyrskepp som byggts av Christer Storbjörk. Priset ska ges åt person, utanför styrelsen, som arbetat förtjänstfullt för föreningen. Samma person kan inte få priset mer än en gång.

svino2_2

foto:Christer Finne

 

Hittills har Svinö tilldelats följande personer:

2019 Anders Kågström

2015 Joakim Back

2013 Annika Björklöf

2012 Allan Jakobsson

2011 Annika Lindblom

2010 Viveca Grenman

2009 Bo Fagerström

2008 Nils Lindblom

2007 Ronnie Björkman

2006 Börje Ahlström

2005 Mika Fagerudd

2004 Christer Finne

2002 Kaj Lindstedt

2001 Heikki Järvinen

2000 Rolf Wikstedt

1999 Annika Colérus

1998 Bo Vinberg

1997 Anita Lindén

1996 Lars Sellman

1995 Holger Thilman

1994 P-O Forsberg

1993 Bengt Winqvist

1992 Bernt Bergström

1991 Marina Calander